DE EERSTE WERELDOORLOG
en het interbellum 1914 - 1940

In 1914 breekt de eerste Wereldoorlog uit, die aan Nederland grotendeels voorbij gaat. Ons land is in die tijd neutraal gebleven.
Uiteraard is ook de crisis na die tijd ons land niet bespaard gebleven.
Deze periode behandelt de Eerste Wereldoorlog voorzover deze betrekking heeft op Nederland, en de periode daarna tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
 

Deze pagina moet nog worden gevuld. Deze pagina is in voorbereiding.

 
Laatste update 3/12 2009

Terug Home Boven Verder