DE NAPOLEONTISCHE TIJD

1795  - 1814

Met het uitroepen van de Bataafse Republiek tijdens de bezetting van de Republiek door de Fransen, begint de tijd van de Franse overheersing. Lodewijk Napoleon zwaaide de scepter van 1806 tot 1814, toen het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden werd uitgeroepen. De eerste koning is Koning Willem I  

Klik hier voor een verklaring van de gebruikte pictogrammen.
Verklaring  letters":
O = Overheersing door buitenlandse macht, K = Koning, RK = Raadspensionaris dan wel Koning, S = Staatsvorm 

Jaartal  O RK S Gebeurtenissen 

1793

9 jan   Willem Frederik richt 2 artilleriebrigades op
1 feb Frankrijk Frankrijk verklaart de oorlog aan Nederland en Engeland
11 feb   Het Pruissische leger bezet Venlo
24 feb Franse troepen bezetten Breda
4 mrt Franse troepen bezetten Geertruidenberg
19 mei zeevaart/VOC/WIC Nederland bezet het Franse St. Maarten
18 nov Frankrijk cultuur en wetenschap In Parijs wordt het Louvre geopend
1794 16 jun De grootste korenmolen (De Walvisch) wordt gebouwd
okt Franse troepen bezetten 's Hertogenbosch en Venlo
nov Franse troepen bezetten Maastricht en Nijmegen
1795 16/18 jan Franse troepen bezetten Utrecht en Amsterdam. Willem V vlucht via Scheveningen naar Engeland
5 feb   Zeeland geeft zich over aan Frankrijk
7 feb zeevaart/VOC/WIC Willem V accepteert dat Engeland de Nederlandse koloniën overneemt
5 mrt In Amsterdam wordt op de Dam de Revolutie gevierd
29 mrt Muziek Beethoven debuteert als pianist
16 mei     Haags Verdrag: De Bataafse Republiek wordt een vazalstaat van Frankrijk
16 sep zeevaart/VOC/WIC De Engelsen bezetten Kaapstad
1796 jan Verkiezing voor een Nationale Vergadering. Er komt kiesrecht.
1 maart Eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering.
1797 okt Slag bij Kamperduin. De Staatse vloot wordt door de Engelsen vernietigd.
1798 22 jan Staatsgreep olv. Wijbo Fijnje en Pieter Vreede, de meest radicale unitarissen
april Nieuw ontwerp voor de grondwet
12 jun Tweede staatsgreep olv. Daendels. Lijkt in eerste instantie op een dictatuur.
okt-dec Boerenkrijg in de Zuiderlijke Nederlanden. De boeren worden verslagen door de Franse troepen.
1799 jun Inval van Engelsen en Russen in Noord-Holland. Slagen bij Bergen, Alkmaar en Castricum.
okt Engelsen en Russen trekken zich terug.
9 nov Staatsgreep van Napoleon in België. Dit brengt de rust terug na het banditisme als overblijfsel na de boerenkrijg.
1800   De Bataafse Republiek compenseert Frankrijk voor de geleden schade maar weigert verdere subsidies. Napoleon wil hier een bestuurshervorming doorvoeren.
1801   De eerste stoomlocomotief wordt gedemonstreerd.
sep Derde staatsgreep olv. generaal Augero, de Franse bevelhebben van de Republiek.
1802   Vrede van Amiens: de Republiek sluit vrede met Engeland. Alle koloniën muv. Ceylon worden teruggegeven.
1803   Opnieuw oorlog met Engeland. Weer gaan alle koloniën geleidelijk aan verloren.
  Frankrijk verkoop het territorium Louisiana aan de VS.
  Napoleon reist door België (tot 1804).
1804   Frankrijk Napoleon wordt keizer der Fransen. In de Republiek wordt weer een raadpensionaris aangesteld, die de uitvoerende macht heeft.
1805   Rutger Jan Schimmelpenninck wordt de eerste raadpensionaris.
1806   Invoering van de schoolwet.
  Egberts Douwe overlijdt, zijn vrouw zet de zaak (1753) voort als 'De Weduwe Douwe Egberts' Dit is het begin van DE.
23 jun

Officiële intocht van Lodewijk Napoleon Bonaparte, de broer van Napoleon, in de Republiek.

25 jun

De Bataafse Republiek wordt door Napoleon opgeheven. Holland wordt een koninkrijk. Lodewijk Napoleon Bonaparte is de koning.

nov Het Decreet van Berlijn: het Continentale Stelsel wordt ingevoerd.
1807   Ontploffing van kruitschip in Leiden.
  Oost-Friesland wordt bij het Koninkrijk Holland gevoegd.
  Robert Fulton vaart met zijn stoomboot rond.
1808   cultuur en wetenschap Oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen in Amsterdam
  Daendels wordt gouverneur van Java (tot 1811).
aug Engelse invasie op Walcheren.
1810   Derde bezoek van Napoleon aan België.
maart Zeeland en het gebied ten zuiden van de Waal en Merwede worden bij Frankrijk ingelijfd.
9 juli     Het Koninkrijk Holland wordt bij Frankrijk ingelijfd. Nederlands blijft naast het Frans de officiële taal. Invoering van de burgelijke stand.
1811   Napoleon toert door Nederland. Verschillende universiteiten worden opgeheven, waaronder die in Franeker.
  Java wordt overgenomen door de Engelsen.
1812   Frankrijk Napoleon onderneemt een tocht naar Rusland. Ongeveer 15000 Nederlandse dienstplichtigen moeten mee.
1813 16  okt

Frankrijk Napoleon verslagen in de Volkerenslag bij Leipzig (16 - 19 okt). Hij wordt naar Elba verbannen.

nov Franse troepen trekken zich terug uit Nederland. In Amsterdam breken relletjes uit.
20 nov    

Proclamatie van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.
Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam nemen voorlopig het algemeen bestuur op zich.

30 nov

Prins van Oranje Willem Frederik van Oranje-Nassau landt in Scheveningen en wordt later als soeverein vorst in Amsterdam ingehuldigd.

1814   Het Congres van Wenen begint. Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Engeland bepalen de staatkundige herordening van Europa. Nederland wordt weer een koninkrijk
  Oprichting van de Nederlandsche Bank.
jan België wordt ontruimt door de Franse troepen.
29 mrt Vergadering van Notabelen. Hier wordt de nieuwe Grondwet gekozen.
21 jun De Acht Artikelen van Londen: Hier wordt besloten tot de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland.
1815  

Napoleon ontsnapt van Elba. Hij vormt een nieuw leger en trektt ten strijde tegen de mogendheden.

  Oprichting Nederlands Hervormde Kerk.
16 mrt

Prins van Oranje Willem Frederik van Oranje-Nassau neemt de titel Koning der Nederlanden aan.

april De Staten-Generaal wordt gesplitst in een Eerste en Tweede Kamer.
18 jun

Slag bij Waterloo. Napoleon wordt definitief verslagen. Hij vraagt asiel aan in Engeland en wordt gevangen gezet op het eiland St. Helena.

1 aug Willem I aanvaard de soevereiniteit over België en roept zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden.
13 aug Traktaat met Engeland over de teruggave van een aantal koloniën.
20 nov Tweede vrede van Parijs.
1816   Nederlands-Indië wordt door de Engelsen teruggegeven.
  Regeringsreglement voor de Ned. Herv. Kerk.
 

Laatste update 15/5 - 2013

Terug Home Boven Verder