DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

Deel 1: 1305 - 1354

De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen toenemen, alsmede de macht van het volk. Het Henegouwse Huis (1299-1349) wordt opgevolgd door het Beierse Huis(1349-1433).
De Vlamingen vallen ons land binnen, de Hollanders belegeren Utrecht, en de Hoekse en Kabeljauwse twisten breken uit.

Klik hier voor een verklaring van de gebruikte pictogrammen.

Jaartal  Holland Zeeland  Hertogdom Brabant  Graafschap Gelre  Bisdom en stad Utrecht  Graafschap Vlaanderen Bijzonderheden 

1305

   

Holland, Zeeland,
Henegouwen

Willem III  (1304)

           

Robrecht van Bethune           

Vrede tussen Vlaanderen en Frankrijk (Athis sur Orge)
Robrecht van Bethune graaf van Vlaanderen

1306

    Amsterdam krijgt stadsrechten van bisschop Gwijde van Utrecht

1312

Jan III  

Jan II (Brabant) †.
Charter van Kortenberg
Jan III hertog van Brabant (1312-1355)

1317

+ Amstel
+ Woerden

Bisschop Gwijde †  

Door de dood van de Utrechtse bisschop komen bezittingen van Amstel en Woerden definitief aan Holland

1319

     

Reinhoud II
regent    

Reinhoud II wordt regent in Gelre

1321

Begin bouw van Domtoren (Utrecht)

1322

Jan III van Diest    

Lodewijk van Nevers  

Jan III van Diest bisschop van Utrecht (1322-1340)
Lodewijk van Nevers graaf van Vlaanderen (1322-1346)

1323

inde van de strijd tussen Holland en Vlaanderen om het gebied van Zeeland ten westen van de Schelde. Het gebied komt bij Vlaanderen

1323-
1328

opstand
boeren

Opstand van vrije boeren in kuststreek van Vlaanderen

1324

      Jan van Arkel III †

1326

Reinhoud II
graaf     

Reinhoud II wordt graaf van Gelre

1326-
1343

Jan van Beaumont (broer van Willem III, Holland & Henegouwen) leidt expeditie naar Engeland en verdrijft koning Eduard II.
Eduard II wordt verdreven 

1328

+ Westergo
+ Oostergo

einde opstand
boeren

Frankrijk stuurt leger 
                Boerenopstand in kustgebied Vlaanderen verslagen door Frans lege
Lodewijk van Beijeren 
Holland krijgt de Friese gouwen Wester- en Oostergo erbij door Lodewijk van Beijeren

1331

     

+ Over-
sticht

Oversticht
als pand aan
Gelre

Verdrag Willem III (Holland/Henegouwen) en Reinoud II (Gelre). Bisschop Jan van Diest (Utrecht) geeft tijdelijk het Oversticht (Overijssel) als pand aan Gelre
Kampen heeft een Vitte op Schonen (eigen grondgebied met functionaris).

1334

Plaatsen aan Gelre 

Plaatsen van Brabant 

    Filips IV koning 
Verdrag van Amiens
Filips VI regelt zaken in de Nederlanden.
Brabant moet plaatsen afstaan aan Gelre

1336

                Engelse Wolexport naar Vlaanderen stopgezet

1337

Willem IV

Willem IV graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (1337-1345)

1337

  Het begin van de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk 

1338

  Charles V Koning van Engeland.
Engelse Wolexport naar Vlaanderen hervat

1339

 

Tiel
aan Gelre  

Hertogdom

Reinhoud II

Gelre wordt hertogdom.
Reinhoud II wordt hertog van Gelre.
Tiel wordt door Jan II van Brabant aan Gelre overgedaan.

1340

Franse vloot verslagen bij Sluis

            Eduard III (Engeland) in Gent uitgeroepen tot koning van Frankrijk.
Vlaanderen kiest zijde van Engeland.
Franse vloot op weg naar Holland en Vlaanderen verslagen bij Sluis
Eduard III 

1340

    Geert Grote (1340-1384)

1342

   

Jan IV van Arkel     J  

Jan (IV) van Arkel bisschop van Utrecht (1342-1364)
Hij loste vele panden af en kreeg landgoederen weer terug bij het bisdom.

1343

 

Reinoud III
en
Eduard

Reinhoud II †. Laat twee minderjarige zoons achter: Reinoud III en Eduard. 
      Sluiting eerste Stedenverbond, verklaring waarin Steden elkaar helpen indien nodig.
   

intern conflict    

Onderlinge strijd: Reinoud III (gesteund door de Heekerens) en Eduard (gesteund door de Bronkhorsten). 

1344

  Dordtrecht krijgt "Maasrecht" (volledig stapelrecht)

1345

Willem IV ?

Jacob van Artevelde vermoord
VeldslagSlag bij Warns: Willem IV (Holland) sneuvelt bij Warns.
Friesland blijft vanaf nu "bevrijd" van verdere invallen.

Holland
Zeeland

Lodewijk
van
Beieren

Henegouwen

Margaretha

Margaretha (zus van Willem IV) regeert over Henegouwen en in naam van haar man (de Duitse keizer) over Holland en Zeeland.
Aanloop tot de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1349).

1346

Willem V

als graaf, iov Margaretha    

Lodewijk II van Male      

Willem V van Beieren (zoon van Lodewijk van Beieren en gravin Margaretha) als erfgenaam van de macht in Holland, Zeeland en Henegouwen.
Lodewijk van Nevers ? in slag bij Crecy
Lodewijk II van Male graaf van Vlaanderen (1346-1384) 
  In Amsterdam  wordt het Begijnhof gesticht.

1347

Vrede met Frankrijk

Lodewijk van Beieren †
Vrede bij St. Quentin tussen Jan III (Brabant) en de Franse koning

1348

Belegering van Utrecht

         

Belegering door de Hollanders

Hollanders trachten Utrecht te belegeren
Margaretha neemt bestuur van Holland, Zeeland en Henegouwen over maar wordt niet gehoorzaamd.

Margaretha

1349

 

Willem V

(Holland en Zeeland)

(Beierse Huis)

        Margaretha staat bestuur van Holland en Zeeland af aan Willem V.
De Hoekse en Kabeljauwse twisten breken uit.
Kabeljauwen: weinig edelen, veel (handels)steden, achter Willem
Hoeken (=haken): meeste edelen, enkele steden, achter Margaretha
 

1350

  Koning Eduard III maakt aanspraak op Zeeland 
Uitbrteken Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Willem V (Holland) aan zijde van kabeljauwen.
Strijd tussen Willem V en Margaretha
Uitbreken pest-epidemieën

1351

Willem V strijdt tegen Margaretha

Willem V (Holland) overwint zijn moeder Margaretha in zeeslag

1354

Holland
Zeeland

Willem V

Henegouwen

Margaretha

Vrede tussen Willem V en Margaretha
Willem V Graaf van  Holland en Zeeland, Margaretha houdt Henegouwen
 
Laatste update op 24/6 2017

TerugHome BovenVerder