HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1814 - 1914

In 1814 wordt Willem I koning van het verse Koninkrijk der Verenigde Nederlanden.
België wordt afgesplitst en negen jaar later spreken we van Het Koninkrijk der Nederlanden. We zien de vorming van de huidige grondwet de industrialisering. Tijdens deze periode zijn koning Willem II en III aan het bewind, opgevolgd door koningin Wilhelmina tot aan de bezetting door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zien ook de economische crisis en het opkomst van het facisme.
In 1914 periode breekt de Eerste Wereldoorlog uit.

 
Deze pagina moet nog worden gevuld. Deze pagina is in voorbereiding.

Klik hier voor een verklaring van de gebruikte pictogrammen.

Jaartal        Gebeurtenissen 
1814         Het Congres van Wenen begint. Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Engeland bepalen de staatkundige herordening van Europa.
          Oprichting van de Nederlandsche Bank.
  jan       België wordt ontruimt door de Franse troepen.
  29 mrt       Vergadering van Notabelen. Hier wordt de nieuwe Grondwet gekozen.
  21 jun       De Acht Artikelen van Londen: Hier wordt besloten tot de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland.
1815        

Napoleon ontsnapt van Elba. Hij vormt een nieuw leger en trektt ten strijde tegen de mogendheden.

  16 mrt      

Prins van Oranje Willem Frederik van Oranje-Nassau neemt de titel Koning der Nederlanden aan.

  april       De Staten-Generaal wordt gesplitst in een Eerste en Tweede Kamer.
  18 jun      

Slag bij Waterloo. Napoleon wordt definitief verslagen. Hij vraagt asiel aan in Engeland en wordt gevangen gezet op het eiland St. Helena.

  1 aug       Willem I aanvaard de soevereiniteit over België en roept zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden.
  13 aug       Traktaat met Engeland over de teruggave van een aantal koloniën.
  20 nov       Tweede vrede van Parijs.
1816         Nederlands-Indië wordt door de Engelsen teruggegeven.
          Regeringsreglement voor de Ned. Herv. Kerk.
           
           
           
1885         Thomas Twyford (GB) maakt de eerste toiletpot van porcelein
 

Laatste update 15/5 2013

Terug Home Boven Verder