Deze site geeft een chronologisch overzicht van onze geschiedenis. Het gaat zelfs een beetje verder: Het geeft niet alleen een overzicht van de geschiedenis van ons eigen land, vanaf de oertijd tot aan het heden, maar ook een overzicht van de ontstaansgeschiedenis en evolutie van onze planeet Aarde.

In Overzicht ziet u een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Aarde, die in dat hoofdstuk naadloos over gaat in de prehistorie van de Nederlanden. Aansluitend volgt de Geschiedenis in de Nederlanden, die tot op dit moment doorloopt tot en met de periode van de Republiek der Nederlanden. Het is de bedoeling dat deze periode wordt doorgetrokken tot het heden. Dit zal echter nog wel enige tijd in beslag nemen.
In de Ontwikkeling van de Aarde is een overzicht te vinden van het ontstaan van onze planeet. Deze periode loopt vanaf het prille begin, zo'n 4,6 miljard jaar geleden, tot aan het heden.
Het hoofdstuk Vaderlandse Geschiedenis omvat de tijd van de prehistorie in onze regio, zo''n 240.000 jaar geleden, tot aan het nu. Op dit moment loopt deze periode door tot aan de tijd van Napoleon. Het is echter de bedoeling dat deze periode wordt bijgewerkt tot in de tijd waar we nu in leven. Ook dit zal nog enige tijd in beslag nemen.

Dan rijst de vraag: Waarom doet iemand dit? Het is ooit begonnen met een Engelse vriendin, die meer van onze Vaderlandse geschiedenis wist dan ik. Ik vond dat ongepast en ben begonnen on me in onze eigen geschiedenis te verdiepen. Ik vond dat leuk en tot mijn verassing in tegenstelling met hoe ik het vak Geschiedenis ervaarde op de middelbare school. Ik ben me in onze geschiedenis gaan verdiepen en heb een aantal aantekeningen gemaakt, waaronder een chronologisch overzicht. Het is dit overzicht dat de basis vormde voor deze website. Op een gegeven moment ben ik er mee gestopt omdat andere interesses belangrijker werden. Desalniettemin heb ik de taak op me genomen om deze site af te gaan maken. Dan volg hier nog de onvermijdelijke disclaimer:

Belangrijk: Ik ben geen deskundige op het gebied van Nederlandse Geschiedenis. Ik heb uit interesse een aantal gegevens chronologisch op een rijtje gezet, en heb mijn "aantekeningen" een dusdanige vorm gegeven zodat die voor meer geinteresseerden een bron van informatie kunnen zijn.
Mijn informatie komt uit verschillende bronnen. Mocht de informatie op de volgende pagina's incompleet of onjuist zijn, of heeft u informatie die een bijdrage aan die pagina's zou kunnen leveren, dan verzoek ik u om met mij contact op te nemen. U kunt hier klikken om mij een e-mail te sturen. Bijvoorbaat dank voor uw medewerking.

Fokke Nauta

Laatste update: 17/7-2020 
Jaartal bijgewerkt t/m 1814